Statistikdatabasen
Bolåneräntor till hushåll fördelat på räntebindningstid. Månad 2005M09 - 2020M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

referenssektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

motpartssektor Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

avtal Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ursprunglig räntebindningstid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 180 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

referenssektor
1 Monetära finansinstitut(MFI), bostadskreditinsitut och alternativa investeringsfonder(AIF)
Fr.o.m. januari 2019 ingår ränteuppgifter från bostadskreditinstitut och AIF tillsammans med MFI.
1.2 Bostadskreditinstitut och AIF
Fr o m januari 2019 finns ränteuppgifter från bostadskreditinstitut och AIF.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-25
Kontakt
Jörgen Sandberg, SCB
+46 010-479 47 69
jorgen.sandberg@scb.se

Charlotta Ewerhard, SCB
+46 010-479 58 62
charlotta.ewerhard@scb.se

Enhet
Bolåneräntor till hushåll, procent:
procent
Referenstid
Bolåneräntor till hushåll, procent:
Genomsnittsränta vid månadens slut
Datatyp
Bolåneräntor till hushåll, procent:
Kalenderkorrigerad
Bolåneräntor till hushåll, procent:
Nej
Säsongsrensad
Bolåneräntor till hushåll, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000004ZW