Statistikdatabasen
Utlåningsräntor fördelat på återstående räntebindningstid. Månad 2010M09 - 2020M10
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

referenssektor Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

motpartssektor Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

återstående räntebindningstid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 122 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

referenssektor
1 Monetära finansinstitut(MFI), bostadskreditinsitut och alternativa investeringsfonder(AIF)
Fr.o.m. januari 2019 ingår ränteuppgifter från bostadskreditinstitut och AIF tillsammans med MFI.
1.2 Bostadskreditinstitut och AIF
Fr o m januari 2019 finns ränteuppgifter från bostadskreditinstitut och AIF.
månad
2010M09
September 2010. Allmänheten ersatt av hushåll och icke-finansiella företag sammanslaget. Kontokredit redovisas nu exkl. avgift. Det leder till revideringar av kolumnerna samtliga lån och kontokredit fr.o.m. december 1993 i tabell 8.3.4. Innan december 1993 är avgift på kontokredit inkluderat.  
2010M09
September 2010. En bank med generellt höga räntor flyttade belopp till kontokredit vilket höjer den totala snitträntan.  
2012M11
November 2012. Omklassificering av konton gör att hushållens avistainlåning ökar och inlåning med villkor minskar, vilket har påverkat inlåningsräntan.      
2017M08
Augusti 2017. Ett bostadsinstitut bildades.
2019M08
Augusti 2019. Från april 2019 har urvalet av institut som rapporterar MIR utökats för att bättre täcka konsumtionslån, något som gjort att de publicerade räntorna stiger för vissa serier. För kortkrediter och andra revolverande lån definieras hela den utestående volymen som nya avtal trots att kortkrediter och andra revolverande lån endast står för 2 procent av hushållens totala lånevolym.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-11-26
Kontakt
Jörgen Sandberg, SCB
+46 010-479 47 69
jorgen.sandberg@scb.se

Charlotta Ewerhard, SCB
+46 010-479 58 62
charlotta.ewerhard@scb.se

Enhet
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
procent
Referenstid
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
Genomsnittsränta vid månadens slut
Datatyp
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
Kalenderkorrigerad
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
Nej
Säsongsrensad
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000004ZU