Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utlåningsräntor fördelat på återstående räntebindningstid. Månad 2010M09 - 2023M08

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Tove Åkerrén, SCB
+46 010-479 42 12
Irina Wiman, SCB
+46 010-479 41 45
Nej
2023-09-27
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
procent
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
Genomsnittsränta vid månadens slut
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
Nej
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
Nej
Sveriges riksbank
000004ZU
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2010M09 , 2010M10 , 2010M11 ,

Valda 1 Totalt 156

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

referenssektor

1 Monetära finansinstitut(MFI), bostadskreditinsitut och alternativa investeringsfonder(AIF)

Fr.o.m. januari 2019 ingår ränteuppgifter från bostadskreditinstitut och AIF tillsammans med MFI.

1.2 Bostadskreditinstitut och AIF

Fr o m januari 2019 finns ränteuppgifter från bostadskreditinstitut och AIF.

månad

2010M09

September 2010. Allmänheten ersatt av hushåll och icke-finansiella företag sammanslaget. Kontokredit redovisas nu exkl. avgift. Det leder till revideringar av kolumnerna samtliga lån och kontokredit fr.o.m. december 1993 i tabell 8.3.4. Innan december 1993 är avgift på kontokredit inkluderat.  

2010M09

September 2010. En bank med generellt höga räntor flyttade belopp till kontokredit vilket höjer den totala snitträntan.  

2012M11

November 2012. Omklassificering av konton gör att hushållens avistainlåning ökar och inlåning med villkor minskar, vilket har påverkat inlåningsräntan.      

2017M08

Augusti 2017. Ett bostadsinstitut bildades.

2019M08

Augusti 2019. Från april 2019 har urvalet av institut som rapporterar MIR utökats för att bättre täcka konsumtionslån, något som gjort att de publicerade räntorna stiger för vissa serier. För kortkrediter och andra revolverande lån definieras hela den utestående volymen som nya avtal trots att kortkrediter och andra revolverande lån endast står för 2 procent av hushållens totala lånevolym.