Statistikdatabasen
Utlåningsräntor till hushåll och icke-finansiella företag fördelat på räntebindningstid. Månad 1987M01 - 2020M07
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

referenssektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

motpartssektor Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

avtal Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ursprunglig räntebindningstid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 403 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

månad
2007M10
Oktober 2007. I oktober 2007 upphörde ett bostadsinstitut och ett finansbolag genom fusion med en bank. Bostadsinstitutets balansomslutning per 30 september 2007 var 245 miljarder och finansbolagets 36 miljarder.   Genom fusionen har banksektorn tillförts 42 miljarder avseende utlåning till icke-finansiella företag; 28 miljarder från bostadsinstitutsektorn och 14 miljarder från finansbolagssektorn. Banksektorns utlåning till hushåll   ökar med 199 miljarder varav 198 miljarder från bostadsinstitutsektorn.
2009M12
December 2009. Revidering av siffror för kontokredit och konsumtionskrediter har skett för perioden september - november 2009.  
2010M04
April 2010. Pga. en utökning av urvalet för räntestatistiken har ett antal nya rapportörer tillkommit. Ett antal serier har därför förändrats bakåt t.o.m. september 2009.  
2010M09
September 2010. Allmänheten ersatt av hushåll och icke-finansiella företag sammanslaget. Kontokredit redovisas nu exkl. avgift. Det leder till revideringar av kolumnerna samtliga lån och kontokredit fr.o.m. december 1993 i tabell 8.3.4. Innan december 1993 är avgift på kontokredit inkluderat.  
2010M09
September 2010. En bank med generellt höga räntor flyttade belopp till kontokredit vilket höjer den totala snitträntan.  
2012M11
November 2012. Omklassificering av konton gör att hushållens avistainlåning ökar och inlåning med villkor minskar, vilket har påverkat inlåningsräntan.      
2017M08
Augusti 2017. Ett bostadsinstitut bildades.
2019M08
Augusti 2019. Från april 2019 har urvalet av institut som rapporterar MIR utökats för att bättre täcka konsumtionslån, något som gjort att de publicerade räntorna stiger för vissa serier. För kortkrediter och andra revolverande lån definieras hela den utestående volymen som nya avtal trots att kortkrediter och andra revolverande lån endast står för 2 procent av hushållens totala lånevolym.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-08-27
Kontakt
Jörgen Sandberg, SCB
+46 010-479 47 69
jorgen.sandberg@scb.se

Charlotta Ewerhard, SCB
+46 010-479 58 62
charlotta.ewerhard@scb.se

Enhet
Utlåningsräntor till hushåll och icke-finansiella företag, procent:
procent
Referenstid
Utlåningsräntor till hushåll och icke-finansiella företag, procent:
Genomsnittsränta vid månadens slut
Datatyp
Utlåningsräntor till hushåll och icke-finansiella företag, procent:
Kalenderkorrigerad
Utlåningsräntor till hushåll och icke-finansiella företag, procent:
Nej
Säsongsrensad
Utlåningsräntor till hushåll och icke-finansiella företag, procent:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000000MU