Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet. Kvartal 2005K2 - 2022K4

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Ellen Khan, SCB
+46 010-479 41 52
Tina Hansson, SCB
+46 010-479 58 15
Nej
2023-02-27
Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet, mnkr:
mnkr
Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet, mnkr:
Ställningsvärden vid månadens slut
Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet, mnkr:
Stock
Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet, mnkr:
Nej
Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet, mnkr:
Nej
Sveriges riksbank
000000N4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1 Totala fordringar , 1.1 Utlåning , 1.2 Innehav räntebärande värdepapper ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1 Utlandet totalt , 1.1 Europa, exkl. Sverige , 1.1.1 EU-länder ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1 Totalt , 1.1 Monetära finansinstitut (MFI), inkl. centralbanker , 1.1.1 MFI koncerninterna ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005K2 , 2005K3 , 2005K4 ,

Valda 1 Totalt 71

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2022-06-13. Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar i utlandet har korrigerats för perioderna 2019 kvartal 3 till 2022 kvartal 1. Korrigeringen görs då monetära finansinstituts värdepappersinnehavs hämtning från SCB:s undersökning Värdepappersinnehav (VINN) hade implementerats felaktigt. Detta gör att värdepappersinnehaven för ett antal institut har felberäknats. Korrigeringen ändrar samtliga i undersökningen ingående monetära finansinstitutens värdepappersinnehav med genomsnittlig minskning på 19 procent. Den genomsnittliga minskningen för samtliga i undersökningen ingående monetära finansinstitutens fordringar är 1,5 procent.

kvartal

2006K1

Mars 2006. I mars 2006 tillkom en rapportör i populationen samtidigt som de övriga ökade sina fordringar mot utlandet.  

2009K1

Mars 2009. I mars 2009 tillkom tre rapportörer i populationen.  

2009K4

December 2009. I december 2009 tillkom tre rapportörer i populationen.  

2012K1

Mars 2012. I mars 2012 tillkom en rapportör i populationen.  

2013K4

December 2013. Fr.o.m. december 2013 beräknas emitterade värdepapper med hjälp av Värdepappersstatistiken

2015K1

Mars 2015. I mars 2015 tillkom två rapportörer i populationen.  

2018K4

Oktober 2018. I oktober 2018 upphörde ett bankaktiebolag och en utländsk bankfilial tillkom.

2019K3

September: Från och med september 2019 baseras monetära finansinstituts värdepappersinnehav huvudsakligen på indata från SCB:s undersökning Värdepappersinnehav (VINN) istället för Rapportering av utländska tillgångar och skulder (RUTS).

2020K1

Mars 2020. Storbritannien ingår från och med mars 2020 i grupp Övriga Europa. Tidigare perioder ingick Storbritannien i EU-länder.