Statistikdatabasen
Penningmängd. Månad 2004M01 - 2020M07
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

penningmängdsmått Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 199 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-08-27
Kontakt
Tina Hansson, SCB
+46 010-479 42 55
tina.hansson@scb.se

Viktor Morell, SCB
+46 010-479 67 27
viktor.morell@scb.se

Enhet
Penningmängd, mkr:
miljoner kronor
Referenstid
Penningmängd, mkr:
Ställningsvärden vid månadens slut
Datatyp
Penningmängd, mkr:
Stock
Pristyp
Penningmängd, mkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Penningmängd, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Penningmängd, mkr:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
0000000G