Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Penningmängd. Månad 2004M01 - 2023M07

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Maksat Allaberdyev, SCB
+46 010-479 41 22
Malcolm Svensson Rothmaier, SCB
+46 010-479 41 64
Nej
2023-08-25
Penningmängd, mkr:
miljoner kronor
Penningmängd, mkr:
Ställningsvärden vid månadens slut
Penningmängd, mkr:
Stock
Penningmängd, mkr:
Löpande Priser
Penningmängd, mkr:
Nej
Penningmängd, mkr:
Nej
Sveriges riksbank
0000000G
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2004M01 , 2004M02 , 2004M03 ,

Valda 1 Totalt 235

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellen korrigerades 2021-07-01.