Statistikdatabasen
Finansiella indikatorer enligt IMF. Kvartal 2011k4 - 2020k1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

indikator Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Alla indikatorer förutom husprisindex avser uppgifter för de sju största bankgrupperna i Sverige.
Räntabilitet på totala tillgångar ackumuleras över årets fyra kvartal, dvs. kvartal två avser avkastningen under kvartal ett och två, kvartal fyra avser avkastningen under hela året.
Korrigerad 2016-06-30. Korrigeringen gäller Likvida tillgångar i förhållande till kortsiktiga skulder, för alla fyra kvartal 2012 samt kv 1 2013.
Korrigerad 2017-09-28.
Revidering 2018-03-27.
Från och med 2018-03-27 beräknas Finansiella indikatorer enligt EBA:s rekommendation. Tidsserien är därför reviderad från och med första kvartalet 2017.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-26
Kontakt
Arunima Banerjee, SCB
+46 010-479 42 86
arunima.banerjee@scb.se

Finansmarknadsstatistik, SCB
+46 010-479 42 40
fmr@scb.se

Enhet
Finansiella indikatorer enligt IMF:
procent
Referenstid
Finansiella indikatorer enligt IMF:
Ställningsvärden vid kvartalets slut
Datatyp
Finansiella indikatorer enligt IMF:
Stock
Kalenderkorrigerad
Finansiella indikatorer enligt IMF:
Nej
Säsongsrensad
Finansiella indikatorer enligt IMF:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Finansinspektionen
Matris
000000AE