Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Resultaträkning för finansiella företag efter typ av finansinstitut och kontopost. År 1996 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Nils-Henrik Jansson, SCB
+46 010-479 41 15
Ja
2023-05-26
Resultaträkning, finansiella företag, mkr:
mkr
Resultaträkning, finansiella företag, mkr:
Resultat under året
Resultaträkning, finansiella företag, mkr:
Flöde
Resultaträkning, finansiella företag, mkr:
Nej
Resultaträkning, finansiella företag, mkr:
Nej
Finansinspektionen
FM0402B1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanfinansiella företag, totalt , banker, totalt , bankaktiebolag ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanB1 Ränteintäkter , B2 Leasingintäkter , B3 Räntekostnader ,

Valda 0 Totalt 25

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1996 , 1997 , 1998 ,

Valda 1 Totalt 27

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2021-05-28: Data har korrigerats för perioden 2008–2019. Under 2018 upphörde ett bankaktiebolag och en utländsk bankfilial tillkom. 2017 ombildades ett kreditmarknadsföretag till ett bankaktiebolag.

typ av finansinstitut

kreditmarknadsföretag, totalt

Uppgifterna avseende leasingintäkter (B2) och skatt (B26) har reviderats avseende 2006 i samband med publiceringen avseende 2007 (2008-05-21).

typ av finansinstitut

bankaktiebolag

Inkl. medlemsbanker.

övriga kreditmarknadsföretag

F.d. finansbolag.