Statistikdatabasen
Balansräkning för finansiella företag efter typ av finansinstitut och kontopost. År 1996 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ av finansinstitut

Totalt 10 Valda

Sök

kontopost

Totalt 23 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

år
2018
Under 2018 upphörde ett bankaktiebolag och en utländsk bankfilial tillkom.
typ av finansinstitut
bankaktiebolag
Inkl medlemsbanker
övriga kreditmarknadsföretag
F d finansbolag
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-29
Kontakt
Marcus Lodén, SCB
+46 010-479 40 00
marcus.loden@scb.se

Enhet
Balansräkning, finansiella företag, mkr:
mkr
Referenstid
Balansräkning, finansiella företag, mkr:
Ställningsvärden vid årets slut
Datatyp
Balansräkning, finansiella företag, mkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Balansräkning, finansiella företag, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Balansräkning, finansiella företag, mkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Finansinspektionen
Matris
FM0402A1