Statistikdatabasen
Finansinstitutens utlåning, efter typ av finansinstitut, kundsektor och valuta. Kvartal 1992K1 - 2001K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

institutsektor

Totalt 7 Valda

Sök

kundsektor

Totalt 12 Valda

Sök

valuta

Totalt 3 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen Finansinstitutens utlåning efter typ av finansinstitut, kundsektor och valuta har upphört.
Utlåningen redovisas före reserveringar för befarade kreditförluster.
Denna tabell innehåller t v även utlåning från försäkringsinstitut och AP-fonden samt statliga lånefonder. Tabellen uppdateras t v ej p g a produkt- och produktionsomläggningar. Uppgifter om utlåning från/till samtliga långivare/låntagare finns tillgängliga i de kvartalsvisa finansräkenskaperna.
kundsektor
icke-finansiella företag
Icke finansiella företag (110-130) innehåller företags intresseorganisationer (140) fr o m 1998k3
icke-finansiella företags icke-vinstdrivande org
Icke finansiella företag (110-130) innehåller företags intresseorganisationer (140) fr o m 1998k3
övriga intresseorganisationer
Inkl offentliga fonder.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2001-12-07
Kontakt
Finansmarknadsstatistik, SCB
+46 010-479 42 40
fmr@scb.se

Enhet
Utlåning, samtliga institut, ställning, mkr:
mkr
Referenstid
Utlåning, samtliga institut, ställning, mkr:
Ställningsvärden vid kvartalets slut
Datatyp
Utlåning, samtliga institut, ställning, mkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utlåning, samtliga institut, ställning, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Utlåning, samtliga institut, ställning, mkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Finansinspektionen
Matris
FM0401T1