Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats efter kön och ålder. 2 ggr/år 1999M12 - 2023M12

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Aktieägarstatistik, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-02-29
Portföljvärde, totalt innehav, miljoner kronor:
tkr
Portföljvärde, medelvärde, tusentals kronor:
tkr
Portföljvärde, medianvärde, tusentals kronor:
tkr
Portföljvärde, procent:
procent
Portföljvärde, totalt innehav, miljoner kronor:
Per den 30/6 resp 31/12
Portföljvärde, medelvärde, tusentals kronor:
Per den 30/6 resp 31/12
Portföljvärde, medianvärde, tusentals kronor:
Per den 30/6 resp 31/12
Portföljvärde, procent:
Per den 30/6 resp 31/12
Portföljvärde, totalt innehav, miljoner kronor:
Stock
Portföljvärde, medelvärde, tusentals kronor:
Stock
Portföljvärde, medianvärde, tusentals kronor:
Stock
Portföljvärde, procent:
Stock
Portföljvärde, totalt innehav, miljoner kronor:
Nej
Portföljvärde, medelvärde, tusentals kronor:
Nej
Portföljvärde, medianvärde, tusentals kronor:
Nej
Portföljvärde, procent:
Nej
Portföljvärde, totalt innehav, miljoner kronor:
Nej
Portföljvärde, medelvärde, tusentals kronor:
Nej
Portföljvärde, medianvärde, tusentals kronor:
Nej
Portföljvärde, procent:
Nej
Finansinspektionen
000004DM
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listantotalt , -17 år , 18-24 år ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1999M12 , 2000M06 , 2000M12 ,

Valda 1 Totalt 49

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med andra halvåret 2014 klassificeras ägarna i aktieägarstatistiken enligt INSEKT 2014. Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Den stora nedgången av hushållens aktieförmögenhet under första halvåret 2011 beror till största delen på att det har skett stora överföringar av aktieinnehav från hushållssektorn till icke-finansiella företagssektorn.
Tidsskalan avser den sista december resp sista juni. Innehaven är värderade till kurser som gällde vid aktuellt halvårsskifte.