Statistikdatabasen
Finansräkenskaper efter sektor och kontopost (SNA68). År 1970 - 1997
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

sektor

Totalt 16 Valda

Sök

kontopost

Totalt 43 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Innehållet i denna tabell motsvarar äldre publicerad information i Statistiska meddelanden (SM) serie FM, K samt N. Det bygger med vissa modifieringar på SNA 68 med undantag av några justeringar som gjorts för att anpassa till ENS95 och innehållet i tabellerna fr o m 1995. Dessa justeringar avser t v endast att samtliga aktier och andelar är inkluderade i slutsummorna (på tillgångs- och skuldsidan) för ställningsvärden. Mer information om dessa tidsserier kan läsas under fliken Se även på finansräkenskapernas ämnessida.
år
1995
Observera att data för åren 1995-97 även finns i de nuvarande tidsserierna fr o m 1995. Definitionsskillnader existerar mellan dessa versioner av tidsserier.
1996
Observera att data för åren 1995-97 även finns i de nuvarande tidsserierna fr o m 1995. Definitionsskillnader existerar mellan dessa versioner av tidsserier.
1997
Observera att data för åren 1995-97 även finns i de nuvarande tidsserierna fr o m 1995. Definitionsskillnader existerar mellan dessa versioner av tidsserier.
sektor
S1222 bostadsinstitut, företags- och kommuninstitut
T o m 1996 redovisas bostadsinstitut, företags- och kommuninstitut (S1222) tillsammans med övriga kreditmarknadsföretag (S12242).
S12242 övriga kreditmarknadsföretag
T o m 1996 redovisas bostadsinstitut, företags- och kommuninstitut (S1222) tillsammans med övriga kreditmarknadsföretag (S12242).
S129A andra finansinstitut
Här avses investmentförtag, värdepappersfonder mm.
kontopost
FA5120 aktier, ej noterade
Ej börsnoterade aktier (F512) inkluderar fondandelar (F52).
FA5200 fondandelar
Ej börsnoterade aktier (F512) inkluderar fondandelar (F52).
FL5120 aktier, ej noterade
Ej börsnoterade aktier (F512) inkluderar fondandelar (F52).
FL5200 fondandelar
Ej börsnoterade aktier (F512) inkluderar fondandelar (F52).
tabellinnehåll
Ställningsvärden
Redovisas endast fr o m 1980.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-06-12
Kontakt
Nicolai Nystrand, SCB
+46 010-479 45 45
nicolai.nystrand@scb.se

Caroline Ahlstrand, SCB
+46 010-479 43 33
caroline.ahlstrand@scb.se

Enhet
Transaktioner:
mnkr
Ställningsvärden:
mnkr
Referenstid
Transaktioner:
Under kalenderåret
Ställningsvärden:
Vid kalenderårets slut
Datatyp
Transaktioner:
Flöde
Ställningsvärden:
Stock
Kalenderkorrigerad
Transaktioner:
Nej
Ställningsvärden:
Nej
Säsongsrensad
Transaktioner:
Nej
Ställningsvärden:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Finansinspektionen
Matris
FM0103D1