Statistikdatabasen
Betalningsbalans netto. Kvartal 2019K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ekonomisk indikator
Bytesbalans
Positiva värden avser överskott i bytesbalansen. Negativa värden avser underskott i bytesbalansen.
Kapitalbalans
Positiva värden avser överskott i kapitalbalansen. Negativa värden avser underskott i kapitalbalansen.
Finansiell balans
Positiva värden avser nettoökning. Negativa värden avser nettominskning.
Restpost
En rad olika källor används för att mäta posterna i betalningsbalansen, vilket kan resultera i att mätfel uppstår beroende på periodiseringar, bortfall etc. För att balansera sådana brister finns i betalningsbalansen den s.k. restposten, som visar nettot av de statistiska mätfelen. Restposten uppkommer då överskott/underskott i bytesbalansen och kapitalbalansen inte motsvaras av lika stora transaktioner i den finansiella balansen.
tabellinnehåll: Aktuell period: Transaktioner , kvartal: 2020K2
Kapitalavkastningen bidrar till stärkt bytesbalans
Överskottet i bytesbalansen uppgår till 63,2 miljarder kronor under andra kvartalet 2020, en ökning med 28,5 miljarder jämfört med andra kvartalet 2019. Exporten och importen av varor och tjänster minskar kraftigt, medan nettot är relativt opåverkat. Kapitalavkastningen är den bidragande faktorn till det ökade bytesbalansöverskottet, då många svenska företag avstod från att lämna utdelning under andra kvartalet 2020.
Nettoutlåning i den finansiella balansen
Den finansiella balansen visar en nettoutlåning som uppgår till 86,6 miljarder kronor under andra kvartalet 2020. Inom finansiella balansen visar övriga investeringar, direktinvesteringar, och portföljinvesteringar nettoutlåning under kvartalet. Samtidigt visar finansiella derivat nettoupplåning och valutareserven en minskad nettoutlåning under kvartalet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-07
Kontakt
Elisabet Göransson, SCB
+46 010-479 44 91
elisabet.goransson@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Enhet
Aktuell period: Transaktioner:
miljarder sek
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
miljarder sek
Referenstid
Aktuell period: Transaktioner:
Kvartal
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
Kvartal
Datatyp
Aktuell period: Transaktioner:
Flöde
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Aktuell period: Transaktioner:
Nej
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
Nej
Säsongsrensad
Aktuell period: Transaktioner:
Nej
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001AN