Statistikdatabasen
Direktinvesteringar. Nettotransaktion efter bransch SNI 2007. År 2008 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-12-07. Data för transportmedelsindustrin 2013-2015 har korrigerats.
Data har lagts ut för en begränsad tidsperiod. En längre tidsserie kommer att läggas ut så snart som möjligt.
näringsgren SNI 2007
ÅVM återinvestering av vinstmedel
Återinvestering av vinstmedel är branschfördelad från 2013 och perioder därefter.
tabellinnehåll
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mnkr
Negativa värden står för nettominskning av svenska direktinvesteringar i utlandet. Positiva värden står för nettoökning av svenska direktinvesteringar i utlandet. Sekretessbelagda siffror visas med två punkter, .., och dessa är inkluderade i Ej branschfördelade. Branschen avser det svenska företagets branschtillhörighet.
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mnkr
Positiva värden står för nettoökning av utländska direktinvesteringar i Sverige. Negativa värden står för nettominskning av utländska direktinvesteringar i Sverige. Sekretessbelagda siffror visas med två punkter, .., och dessa är inkluderade i Ej branschfördelade. Branschen avser det svenska företagets branschtillhörighet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-07
Kontakt
Rickard Rens, SCB
+46 010-479 47 12
di@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Enhet
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mnkr:
mnkr
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mnkr:
mnkr
Datatyp
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mnkr:
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mnkr:
Kalenderkorrigerad
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mnkr:
Nej
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mnkr:
Nej
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001AI