Statistikdatabasen
Direktinvesteringar. Nettoflöde efter bransch SNI 2002. Uppdateras ej. År 1998 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2002 Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

näringsgren SNI 2002
75+80+85+90-93 annan service
Posten Annan service inkluderar offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring, utbildning, hälso- och sjukvård, sociala tjänster, veterinärverksamhet, andra samhälleliga och personliga tjänster samt förvärvsarbete i hushåll.
ÅVM återinvesterade vinstmedel
Återinvestering av vinstmedel är branschfördelad från 2013 och perioder därefter.
tabellinnehåll
Svenska direkta investeringar i utlandet, netto, mkr
Negativa värden står för nettominskning av svenska direktinvesteringar i utlandet. Positiva värden står för nettoökning av svenska direktinvesteringar i utlandet. Sekretessbelagda siffror visas med två punkter, .., och dessa är inkluderade i Ej branschfördelade. Branschen avser det svenska företagets branschtillhörighet.
Utländska direkta investeringar i Sverige, netto, mkr
Positiva värden står för nettoökning av utländska direktinvesteringar i Sverige. Negativa värden står för nettominskning av utländska direktinvesteringar i Sverige. Sekretessbelagda siffror visas med två punkter, .., och dessa är inkluderade i Ej branschfördelade. Branschen avser det svenska företagets branschtillhörighet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2012-11-28
Kontakt
Rickard Rens, SCB
+46 010-479 47 12
di@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Enhet
Svenska direkta investeringar i utlandet, netto, mkr:
mkr
Utländska direkta investeringar i Sverige, netto, mkr:
mkr
Datatyp
Svenska direkta investeringar i utlandet, netto, mkr:
Flöde
Utländska direkta investeringar i Sverige, netto, mkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Svenska direkta investeringar i utlandet, netto, mkr:
Nej
Utländska direkta investeringar i Sverige, netto, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Svenska direkta investeringar i utlandet, netto, mkr:
Nej
Utländska direkta investeringar i Sverige, netto, mkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001AE