Statistikdatabasen
Svenska portföljinvesteringar i utlandet efter land och värdepapper. Halvår 2002H2 - 2019H2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

land Markera minst ett värde

Totalt 65 Valda

Sök

värdepapper Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

halvår Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar innehav av svenskägda tillgångar i utländska värdepapper. Halvårsdata med ställningsvärden finns från och med 2015 med referensdatum 30 juni (H1) och 31 december (H2). Helårsdata med ställningsvärden finns från och med år 2002 till och med år 2014 med referensdatum 31 december (H2). På grund av sekretesskäl redovisas i tabellen ett urval av de länder med störst innehav enligt undersökningen. Tabellens länder summerar därför inte till totalen, vilket redovisas under landkod Världen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-14
Kontakt
Love Gleisner, SCB
+46 010-479 40 00
love.gleisner@scb.se

Carl Mårtensson, SCB
+46 010-479 63 32
carl.martensson@scb.se

Portföljinvesteringar, SCB
- -
pi@scb.se

Enhet
Svenska portföljinvesteringar i utlandet i miljarder kronor:
miljarder kronor
Referenstid
Svenska portföljinvesteringar i utlandet i miljarder kronor:
30 juni/31 december
Datatyp
Svenska portföljinvesteringar i utlandet i miljarder kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Svenska portföljinvesteringar i utlandet i miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Svenska portföljinvesteringar i utlandet i miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
0000008P