Statistikdatabasen
Portföljinvesteringar. Nettoflöden efter denomineringsvaluta och kontopost. Kvartal 1998K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

valuta

Totalt 3 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 90 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-07
Kontakt
Love Gleisner, SCB
+46 010-479 40 00
love.gleisner@scb.se

Carl Mårtensson, SCB
+46 010-479 63 32
carl.martensson@scb.se

Portföljinvesteringar, SCB
- -
pi@scb.se

Enhet
Nettoflöden, miljarder kronor:
miljarder kronor
Datatyp
Nettoflöden, miljarder kronor:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Nettoflöden, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Nettoflöden, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001A9