Statistikdatabasen
Portföljinvesteringar. Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper efter typ av innehav, sektor och löptid. Månad 2006M11 - 2020M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ av innehav Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

sektor Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

löptid

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 166 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I samband med publicering 2016-08-12 har data i tabellen reviderats för perioden oktober 2015 – maj 2016.
Inom kort kommer vi eventuellt att gå från månadsvis publicering till kvartalsvis publicering för denna tabell. Har du synpunkter eller frågor, kontakta gärna: pi@scb.se.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-10-13
Kontakt
Linda Nihlwing, SCB
+46 saknas
linda.nihlwing@scb.se

Carl Mårtensson, SCB
+46 010-479 63 32
carl.martensson@scb.se

Portföljinvesteringar, SCB
- -
pi@scb.se

Enhet
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
miljoner kr
Referenstid
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
Månad
Datatyp
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
Nej
Säsongsrensad
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001A6