Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Portföljinvesteringar. Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper efter typ av innehav, sektor och löptid (uppdateras ej). Månad 2006M11 - 2021M06

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Nihlwing, SCB
+46 010-479 40 19
Isak Werner, SCB
+46 010-479 41 48
Portföljinvesteringar, SCB
- -
Nej
2021-08-12
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
miljoner kr
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
Månad
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
Stock
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
Nej
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
Nej
Sveriges riksbank
FM0001A6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2006M11 , 2006M12 , 2007M01 ,

Valda 1 Totalt 176

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Sammanställningen påverkas inte av de nya källorna som används i portföljinvesteringar från och med 2021. Tabellen är därför inte jämförbar med övriga tabeller för utlandsställningen eller den kvartalsvisa tabellen ”Portföljinvesteringar. Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper efter typ av innehav, sektor och löptid. Kvartal” för 2021.