Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Portföljinvesteringar. Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper efter typ av innehav, sektor och löptid. Kvartal 2019K1 - 2023K3

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Nihlwing, SCB
+46 010-479 40 19
Isak Werner, SCB
+46 010-479 41 48
Portföljinvesteringar, SCB
- -
Nej
2023-12-05
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
miljoner kr
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
Kvartal
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
Stock
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
Nej
Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor:
Nej
Sveriges riksbank
000005NB
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2019K1 , 2019K2 , 2019K3 ,

Valda 1 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Nya källor har använts till sammanställningen och tabellen är därför inte jämförbar med den månadsvisa tabellen ”Portföljinvesteringar. Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper efter typ av innehav, sektor och löptid (uppdateras ej). Månad”.