Statistikdatabasen
Utlandsställning. Tillgångar och skulder med direktinvesteringar till marknadsvärde, efter valuta och kontopost. År 1997 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tillgångar/skulder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

valuta

Totalt 3 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

kontopost
1 direktinvesteringar
Direktinvesteringar till marknadsvärde har skattats med en beräkningsmodell.
2 portföljinvesteringar
Uppgift för tillgångar inom portföljnvesteringar utgörs av utfallet från portföljinvesteringsenkäten. För perioder då utfall inte finns har en skattning gjorts.
3 finansiella derivat
Detaljeringsgraden i finansiella derivat medger inte relevant valutafördelning. Finansiella derivat presenteras denominerat i SEK.
4.4 övrigt
Övrigt inom övriga investeringar inkluderar andelar i internationella organisationer samt liv- och kapitalförsäkringar och övriga andelar som inte ingår i andra delposter.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-04
Kontakt
Elisabet Göransson, SCB
+46 010-479 44 91
elisabet.goransson@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Enhet
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
utlandsställning, miljarder kr
Referenstid
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
31 december respektive år
Datatyp
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001AS