Statistikdatabasen
Utlandsställning. Revideringar efter kontopost. Kvartal 2011K1 - 2020K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tillgångar/skulder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid sammanställning av betalningsbalansen och utlandsställningen används vissa preliminära uppgifter. Statistiken kommer att revideras i takt med att statistiken uppdateras med mer definitiva siffror.
Skulder för sektor MFI klassificeras från och med kvartal 1 2015 som inlåning istället för lån från utlandet.
Tabellen är korrigerad per 2018-12-04 gällande kvartal 4 2017.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-07
Kontakt
Elisabet Göransson, SCB
+46 010-479 44 91
elisabet.goransson@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Fredrik Öhrström, SCB
+46 010-479 41 12
fredrik.ohrstrom@scb.se

Enhet
Utlandsställningen, miljarder kronor:
utlandsställning, miljarder kr
Datatyp
Utlandsställningen, miljarder kronor:
Kalenderkorrigerad
Utlandsställningen, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Utlandsställningen, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000000J9