Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Betalningsbalans. Bytesbalans. Export och import landsgruppsfördelad efter Intra/extra EU samt kontopost. Kvartal 1982K1 - 2023K2

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Nihlwing, SCB
+46 010-479 40 19
Hanna Wikberg, SCB
+46 010-479 41 77
Isak Werner, SCB
+46 010-479 41 48
Nej
2023-09-04
Bytesbalans, miljarder kronor:
betalningsbalans, miljarder kr
Bytesbalans, miljarder kronor:
Bytesbalans, miljarder kronor:
Nej
Bytesbalans, miljarder kronor:
Nej
Sveriges riksbank
FM0001AW
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanbytesbalans, totalt , 1 handel med varor och tjänster , 1.1 handelsbalans (f.o.b. - f.o.b.) ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1982K1 , 1982K2 , 1982K3 ,

Valda 1 Totalt 166

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I samband med publiceringen av kvartal 3 2022 har uppgifterna om löner till och från utlandet reviderats från 2015 och framåt. Bakgrunden till denna revidering är att Betalningsbalansen övergått till att använda nya källor. Löner och andra inkomster från utlandet till Sverige framställs med hjälp av Inkomst och taxeringsregistret (IoT) som källa. Löner och andra inkomster från Sverige till utlandet framställs med hjälp av arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI).

landgrupp

transaktioner med EU-länder

Med EU-länder avses Europeiska unionens samtliga medlemsstater. Efter att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020, består nu unionen av 27 medlemsländer. Hela tidsserien för transaktioner med EU-länder innehåller endast de 27 nuvarande medlemsländerna.

kontopost

1.1 handelsbalans (f.o.b. - f.o.b.)

Varuhandel värderas enligt f.o.b i betalningsbalansen vilket för import innebär värdet av varan vid det exporterande landets gräns.

1.1.1 merchanting, netto

Merchanting finns endast under export och är den försäljningsmarginal som uppstår när svenska företag köper varor och säljer dem vidare på världsmarknaden utan att de importeras till Sverige.

3.2 internationellt samarbete

Kontoposten gick tidigare under namnet ”bistånd”. Från och med 2013K1 så innehåller kontoposten förutom bistånd även övriga offentliga transfereringar.