Statistikdatabasen
Betalningsbalans. Revideringar efter kontopost. Kvartal 1990K1 - 2020K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 121 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid sammanställning av betalningsbalansen och utlandsställningen används vissa preliminära uppgifter. Statistiken kommer att revideras i takt med att statistiken uppdateras med mer definitiva siffror.
kontopost
1.3.2 internationellt samarbete
Kontoposten gick tidigare under namnet ”bistånd”. Från och med 2018K1 så innehåller kontoposten förutom bistånd även övriga offentliga transfereringar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-07
Kontakt
Elisabet Göransson, SCB
+46 010-479 44 91
elisabet.goransson@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Fredrik Öhrström, SCB
+46 010-479 41 12
fredrik.ohrstrom@scb.se

Enhet
Revideringar, miljarder kronor:
betalningsbalans, miljarder kr
Datatyp
Revideringar, miljarder kronor:
Kalenderkorrigerad
Revideringar, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Revideringar, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001A5