Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Elhandelspriser på elenergi (exkl. skatt och nätavgift) efter avtalstyp, elområde och kundkategori. Månad 2013M04 - 2024M03

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Hampus Egly, SCB
+46 010-479 60 83
Henrik Bark, SCB
+46 010-479 +46104796130
Ja
2024-04-23
Elhandelspriser:
öre per kwh
Elhandelspriser:
Månad
Elhandelspriser:
Stock
Elhandelspriser:
Nej
Elhandelspriser:
Nej
SCB
000003GO
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2013M04 , 2013M05 , 2013M06 ,

Valda 1 Totalt 132

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

P.g.a. osäkerhet i data publiceras inte medelpriser för kundkategorierna 'Näringsverksamhet' och 'Småindustri'. Medelpriser för april 2013 till och med februari 2017 för dessa kundkategorier finns på scb.se/en0301 under ”Äldre statistik”. Kundkategorin ”större hushåll” hette tidigare ”jord- och skogsbruk”. I juli 2023 reviderades medelpriser för anvisade avtal samt avtal om rörligt pris avseende maj 2023. Tabellen visar genomsnittliga erbjudna priser för nytecknade avtal exklusive elskatt, moms och eventuell rabatt eller bonus.