Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp. År 2005 - 2008

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Helena Rehn, SCB
+46 010-479 66 42
Ja
2015-06-25
Slutanvändning (MWh):
MWh
Slutanvändning (MWh):
Kalenderkvartal
Slutanvändning (MWh):
Flöde
Slutanvändning (MWh):
Nej
Slutanvändning (MWh):
Nej
Statens energimyndighet
000000BS
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 313

Sökfält för att markera värden i listanslutanv. jordbruk,skogsbruk,fiske , slutanv. industri, byggverks. , slutanv. offentlig verksamhet ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanflytande (icke förnybara) , fast (icke förnybara) , gas (icke förnybara) ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Den här tabellen är en direkt översättning från tabellen 'Energidata”, d.v.s. man har översatt äldre årgångar till att presenteras på det nya sättet. Har någon av cellerna från den gamla tabellen varit sekretessmarkerad har även de nya aggregerade cellerna blivit sekretessmarkerad. Bränslegruppen som tidigare kallades ”Övrig” har inte fördelats ut på andra bränslegrupper utan redovisas separat. Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad.