Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp. År 2009 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Helena Rehn, SCB
+46 010-479 66 42
Ja
2024-02-27
Slutanvändning (MWh):
MWh
Slutanvändning (MWh):
Kalenderkvartal
Slutanvändning (MWh):
Flöde
Slutanvändning (MWh):
Nej
Slutanvändning (MWh):
Nej
Statens energimyndighet
EN0203AE
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Sökfält för att markera värden i listanslutanv. jordbruk,skogsbruk,fiske , slutanv. industri, byggverks. , slutanv. offentlig verksamhet ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanflytande (icke förnybara) , fast (icke förnybara) , gas (icke förnybara) ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2016-11-16. Uppgifter för riket, Södermanlands län och Oxelösunds kommun har korrigerats för år 2014. Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad. Korrigering 2018-02-07: Procentsatserna för låginblandat bränsle har ändrats. Det innebär att delvolymer har flyttats över från flytande (icke förnybara) till flytande (förnybara) för år 2016. Korrigering 2019-10-01. Uppgifter om el och totaler för riket, Dalarnas län och Hedemora kommun har korrigerats för år 2017. Korrigering 2021-09-29: Uppgifter om el och fjärrvärme för Sollentuna kommun har korrigerats för 2019. Korrigering 2022-09-13. Uppgifter om el och totaler för riket, Jämtlands län och Härjedalens kommun har korrigerats för år 2020