Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun, produktionssätt samt bränsletyp. År 2005 - 2008

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Helena Rehn, SCB
+46 010-479 66 42
Nej
2015-06-25
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
MWh
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
År
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Flöde
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Nej
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Nej
Statens energimyndighet
000000BR
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 313

Sökfält för att markera värden i listankraftvärmeverk , fristående värmeverk , elpannor (1) ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanfjärrvärmeproduktion , flytande (icke förnybara) , fast (icke förnybara) ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Den här tabellen är en direkt översättning från tabellen 'Energidata”, d.v.s. man har översatt äldre årgångar till att presenteras på det nya sättet. Har någon av cellerna från den gamla tabellen varit sekretessmarkerad har även de nya aggregerade cellerna blivit sekretessmarkerad. Bränslegruppen som tidigare kallades ”Övrig” har inte fördelats ut på andra bränslegrupper utan redovisas separat. Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad.

produktionssätt

elpannor (1)

1. Elpannornas elanvändning motsvarar ungefär 1.015 x producerad mängd värme (räknat i MWh).

värmepumpar (2)

2. Värmepumparnas elanvändning motsvarar ungefär 0.33 x producerad mängd värme (räknat i MWh).