Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun, produktionssätt samt bränsletyp. År 2009 - 2021

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Helena Rehn, SCB
+46 010-479 66 42
Nej
2023-02-24
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
MWh
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
År
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Flöde
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Nej
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Nej
Statens energimyndighet
EN0203AC
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Sökfält för att markera värden i listankraftvärmeverk , fristående värmeverk , elpannor (1) ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanfjärrvärmeproduktion , flytande (icke förnybara) , fast (icke förnybara) ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad. Korrigering 2021-09-10: Uppgifter för Solna, Sundbyberg och Strängnäs har korrigerats för 2019.

produktionssätt

elpannor (1)

1. Elpannornas elanvändning motsvarar ungefär 1.015 x producerad mängd värme (räknat i MWh).

värmepumpar (2)

2. Värmepumparnas elanvändning motsvarar ungefär 0.33 x producerad mängd värme (räknat i MWh).