Statistikdatabasen
Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp. År 2005 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 313 Valda

Sök

förbrukarkategori

Totalt 9 Valda

Sök

bränsletyp

Totalt 10 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Den här tabellen är en direkt översättning från tabellen "Energidata”, d.v.s. man har översatt äldre årgångar till att presenteras på det nya sättet. Har någon av cellerna från den gamla tabellen varit sekretessmarkerad har även de nya aggregerade cellerna blivit sekretessmarkerad. Bränslegruppen som tidigare kallades ”Övrig” har inte fördelats ut på andra bränslegrupper utan redovisas separat.
Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-06-25
Kontakt
Helena Rehn, SCB
+46 010-479 66 42
helena.rehn@scb.se

Enhet
Slutanvändning (MWh):
MWh
Referenstid
Slutanvändning (MWh):
Kalenderkvartal
Datatyp
Slutanvändning (MWh):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Slutanvändning (MWh):
Nej
Säsongsrensad
Slutanvändning (MWh):
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
000000BS