Statistikdatabasen
Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp. År 2009 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 312 Valda

Sök

förbrukarkategori

Totalt 9 Valda

Sök

bränsletyp

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-11-16. Uppgifter för riket, Södermanlands län och Oxelösunds kommun har korrigerats för år 2014.
Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad.
Korrigering 2018-02-07: Procentsatserna för låginblandat bränsle har ändrats. Det innebär att delvolymer har flyttats över från flytande (icke förnybara) till flytande (förnybara) för år 2016.
Korrigering 2019-10-01. Uppgifter om el och totaler för riket, Dalarnas län och Hedemora kommun har korrigerats för år 2017.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-26
Kontakt
Helena Rehn, SCB
+46 010-479 66 42
helena.rehn@scb.se

Enhet
Slutanvändning (MWh):
MWh
Referenstid
Slutanvändning (MWh):
Kalenderkvartal
Datatyp
Slutanvändning (MWh):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Slutanvändning (MWh):
Nej
Säsongsrensad
Slutanvändning (MWh):
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0203AE