Statistikdatabasen
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun, produktionssätt samt bränsletyp. År 2009 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 312 Valda

Sök

produktionssätt

Totalt 7 Valda

Sök

bränsletyp

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad.
produktionssätt
elpannor (1)
1. Elpannornas elanvändning motsvarar ungefär 1.015 x producerad mängd värme (räknat i MWh).
värmepumpar (2)
2. Värmepumparnas elanvändning motsvarar ungefär 0.33 x producerad mängd värme (räknat i MWh).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-02-26
Kontakt
Helena Rehn, SCB
+46 010-479 66 42
helena.rehn@scb.se

Enhet
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
MWh
Referenstid
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
År
Datatyp
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Nej
Säsongsrensad
Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0203AC