Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Elproduktion och bränsleanvändning (MWh) efter region, produktionssätt, bränsletyp och år

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Helena Rehn, SCB
+46 010-479 66 42
Nej
2024-02-27
Elproduktion och bränsleanvändning (MWh):
MWh
Elproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Kalenderkvartal
Elproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Flöde
Elproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Nej
Elproduktion och bränsleanvändning (MWh):
Nej
Statens energimyndighet
EN0203AD
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanelproduktion , flytande (icke förnybara) , fast (icke förnybara) ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad. För Solkraft finns statistik endast tillgänglig från och med år 2021, för tidigare år avses här med (..) att uppgift saknas.