Statistikdatabasen
Energidata (MWh) efter län och kommun, kategori samt energityp. År 1990 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 315 Valda

Sök

kategori Markera minst ett värde

Totalt 46 Valda

Sök

energityp

Totalt 16 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-06-23
Kontakt
Helena Rehn, SCB
+46 010-479 66 42
helena.rehn@scb.se

Enhet
Energidata (MWh):
MWh
Referenstid
Energidata (MWh):
Kalenderkvartal
Datatyp
Energidata (MWh):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Energidata (MWh):
Nej
Säsongsrensad
Energidata (MWh):
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0203AB