Statistikdatabasen
Energibalanser efter energibärare och energiflöden, efter näringsgren SNI 2002. År 1983 - 2004
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

energibärare Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

energiflöden Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-10-24
Kontakt
Markus Adlöv, SCB
+46 010-479 61 37
markus.adlov@scb.se

Enhet
Energibalanser, TJ:
TJ
Referenstid
Energibalanser, TJ:
Kalenderår
Datatyp
Energibalanser, TJ:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Energibalanser, TJ:
Nej
Säsongsrensad
Energibalanser, TJ:
Nej
Bastid
Energibalanser, TJ:
1999
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0202A1