Statistikdatabasen
Energibalanser efter energibärare och energiflöden, detaljerad redovisning efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2008K1 - 2017k4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

energibärare Markera minst ett värde

Totalt 35 Valda

Sök

energiflöden Markera minst ett värde

Totalt 60 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-04-21 avseende dieselbrännolja, tunn eldningsolja nr 1 samt tjocka eldningsoljor nr 2-5 för kvartal tre 2015.
energibärare
obearbetade trädbränslen
Korrigerade värden 2012-06-08 avseende kvartal 1-4 2011
kvartal
2008K3
Kvartal 3 år 2008 har korrigerats 2014-10-17
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-04-09
Kontakt
Markus Adlöv, SCB
+46 010-479 61 37
markus.adlov@scb.se

Enhet
Energibalanser, TJ:
TJ
Referenstid
Energibalanser, TJ:
Kvartal
Datatyp
Energibalanser, TJ:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Energibalanser, TJ:
Nej
Säsongsrensad
Energibalanser, TJ:
Nej
Bastid
Energibalanser, TJ:
1999
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0201A8