Statistikdatabasen
Energibalanser efter energibärare och energiflöden, detaljerad redovisning efter näringsgren SNI 2002. Kvartal 1984K1 - 2009K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

energibärare Markera minst ett värde

Totalt 35 Valda

Sök

energiflöden Markera minst ett värde

Totalt 60 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 104 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-04-13
Kontakt
Markus Adlöv, SCB
+46 010-479 61 37
markus.adlov@scb.se

Enhet
Energibalanser, TJ:
TJ
Referenstid
Energibalanser, TJ:
Kvartal
Datatyp
Energibalanser, TJ:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Energibalanser, TJ:
Nej
Säsongsrensad
Energibalanser, TJ:
Nej
Bastid
Energibalanser, TJ:
1999
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0201A5