Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Eltillförsel i Sverige efter produktionsslag. Månad 1974M01 - 2024M02

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Martina Petersson, SCB
+46 010-479 62 05
Fredrik Fagrell, SCB
+46 010-479 60 63
Ja
2024-04-10
Eltillförsel netto, GWh:
GWh
Eltillförsel netto, GWh:
Kalendermånad
Eltillförsel netto, GWh:
Flöde
Eltillförsel netto, GWh:
Nej
Eltillförsel netto, GWh:
Nej
Statens energimyndighet
EN0108A3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listantotal tillförsel av el , vattenkraft (inkl pumpkraft), netto , vindkraft ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1974M01 , 1974M02 , 1974M03 ,

Valda 1 Totalt 602

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I tabellen inkluderar import utlandets transitering via Sverige. Korrigering 2023-02-15.

produktionsslag

import

Fr.o.m. 1996-01-01 redovisas fysikaliskt (uppmätt) nettoutbyte per timme. Tidigare redovisades handelsutbytet

månad

2010M12

Korrigering 2011-04-12. Statistik över elanvändning och eltillförsel i december 2010, som publicerades 2011-02-14, har korrigerats. Det är värdet för kärnkraft i tabellen om eltillförsel efter produktionsslag som berörs.

produktionsslag

vattenkraft (inkl pumpkraft), netto

Förbrukning för pumpkraft fråndragen

mottryck, kraftvärmeverk

Inkl dieselkraftverk