Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Eltillförsel netto, GWh efter produktionsslag och månad

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Mattias Arvidsson, SCB
+46 010-479 66 83
Ja
2023-11-09
Eltillförsel netto, GWh:
GWh
Eltillförsel netto, GWh:
Kalendermånad
Eltillförsel netto, GWh:
Flöde
Eltillförsel netto, GWh:
Nej
Eltillförsel netto, GWh:
Nej
Statens energimyndighet
EN0108A3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listantotal tillförsel av el , vattenkraft (inkl pumpkraft), netto , vindkraft ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1974M01 , 1974M02 , 1974M03 ,

Valda 1 Totalt 597

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I tabellen inkluderar import utlandets transitering via Sverige. Korrigering 2023-02-15.

produktionsslag

import

Fr.o.m. 1996-01-01 redovisas fysikaliskt nettoutbyte per timme (MWh/h). Tidigare redovisades handelsutbytet

månad

2010M12

Korrigering 2011-04-12. Statistik över elanvändning och eltillförsel i december 2010, som publicerades 2011-02-14, har korrigerats. Det är värdet för kärnkraft i tabellen om eltillförsel efter produktionsslag som berörs.

produktionsslag

vattenkraft (inkl pumpkraft), netto

Förbrukning för pumpkraft fråndragen

mottryck, kraftvärmeverk

Inkl dieselkraftverk