Statistikdatabasen
Eltillförsel i Sverige efter produktionsslag. Månad 1974M01 - 2020M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktionsslag Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 560 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

produktionsslag
import
Fr.o.m. 1996-01-01 redovisas fysikaliskt nettoutbyte per timme (MWh/h). Tidigare redovisades handelsutbytet
månad
2010M12
Korrigering 2011-04-12. Statistik över elanvändning och eltillförsel i december 2010, som publicerades 2011-02-14, har korrigerats. Det är värdet för kärnkraft i tabellen om eltillförsel efter produktionsslag som berörs.
produktionsslag
vattenkraft (inkl pumpkraft), netto
Förbrukning för pumpkraft fråndragen
mottryck, kraftvärmeverk
Inkl dieselkraftverk
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-09
Kontakt
Mattias Arvidsson, SCB
+46 010-479 66 83
Mattias.Arvidsson@scb.se

Enhet
Eltillförsel netto, GWh:
GWh
Referenstid
Eltillförsel netto, GWh:
Kalendermånad
Datatyp
Eltillförsel netto, GWh:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Eltillförsel netto, GWh:
Nej
Säsongsrensad
Eltillförsel netto, GWh:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0108A3