Statistikdatabasen
Elanvändningen i Sverige efter användningsområde. Månad 1990M01 - 2020M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

användningsområde Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 368 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

användningsområde
export
Fr.o.m. 1996-01-01 redovisas fysikaliskt nettoutbyte per timme (MWh/h). Tidigare redovisades handelsutbytet
månad
2010M12
Korrigering 2011-04-12. Statistik över elanvändning och eltillförsel i december 2010, som publicerades 2011-02-14, har korrigerats. Det är värdet för Bostäder, service m.m. i tabellen om elanvändning efter användningsområde som berörs.
användningsområde
el-, gas-, värme- och vattenverk
Exkl egenförbrukning i kraftstationer
bostäder, service m.m.
Framkommer beräkningsmässigt som restpost
bostäder, temperaturkorrigerat
Värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens normaltemperatur
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-09
Kontakt
Mattias Arvidsson, SCB
+46 010-479 66 83
Mattias.Arvidsson@scb.se

Enhet
Elanvändning, GWh:
GWh
Referenstid
Elanvändning, GWh:
Kalendermånad
Datatyp
Elanvändning, GWh:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Elanvändning, GWh:
Nej
Säsongsrensad
Elanvändning, GWh:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0108A4