Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Elanvändning, GWh efter användningsområde och månad

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Martina Petersson, SCB
+46 010-479 62 05
Fredrik Fagrell, SCB
+46 010-479 60 63
Ja
2024-04-10
Elanvändning, GWh:
GWh
Elanvändning, GWh:
Kalendermånad
Elanvändning, GWh:
Flöde
Elanvändning, GWh:
Nej
Elanvändning, GWh:
Nej
Statens energimyndighet
EN0108A4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansumma förbrukad el , export , förbrukning inom landet ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valda 1 Totalt 410

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I tabellen inkluderar export utlandets transitering via Sverige. Korrigering 2023-02-15.

användningsområde

export

Fr.o.m. 1996-01-01 redovisas fysikaliskt (uppmätt) nettoutbyte per timme. Tidigare redovisades handelsutbytet

månad

2010M12

Korrigering 2011-04-12. Statistik över elanvändning och eltillförsel i december 2010, som publicerades 2011-02-14, har korrigerats. Det är värdet för Bostäder, service m.m. i tabellen om elanvändning efter användningsområde som berörs.

användningsområde

el-, gas-, värme- och vattenverk

Exkl egenförbrukning i kraftstationer

bostäder, service m.m.

Framkommer beräkningsmässigt som restpost

bostäder, temperaturkorrigerat

Värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens normaltemperatur