Statistikdatabasen
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri efter näringsgren SNI92. Månad 1990M01 - 2009M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

Totalt 37 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 240 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

näringsgren SNI92
10-37DiffEl ej branschfördelad elförbrukning
Diff.posten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter
månad
2008M10
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2008M11
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2008M12
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2009M01
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2009M02
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2009M03
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2009M04
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2009M05
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2009M06
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2009M07
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2009M08
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2009M09
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2009M10
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2009M11
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
2009M12
Radplaceringen har korrigerats 2011-03-18 för månaderna 2008M10 - 2009M12 avseende underindelning av gruvor och mineralutvinningsindustri vilket berör tre rader: 10+11+14 annan mineralutvinning, 13.1 järnmalmsgruvor, 13.2 andra metallmalmsgruvor. Data hade blivit omkastade vid ursprunglig publicering.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-10-09
Kontakt
Mattias Arvidsson, SCB
+46 010-479 66 83
Mattias.Arvidsson@scb.se

Enhet
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
GWh
Referenstid
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
Kalendermånad
Datatyp
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
Nej
Säsongsrensad
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0108A2