Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh efter näringsgren SNI 2007 och månad

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Martina Petersson, SCB
+46 010-479 62 05
Fredrik Fagrell, SCB
+46 010-479 60 63
Ja
2024-04-10
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
GWh
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
Kalendermånad
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
Flöde
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
Nej
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
Nej
Statens energimyndighet
EN0108B1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanB+C tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri , DiffEL ej branschfördelad elförbrukning , 05-33BR branschfördelad tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2009M01 , 2009M02 , 2009M03 ,

Valda 1 Totalt 182

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns