Statistikdatabasen
Bränsleförbrukning, terajoule (TJ), inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, el-, gas- och värmeverk efter näringsgren SNI 92/2002 och bränsletyp. Urvalsundersökning, se fotnoter. Kvartal 2002K1 - 2009K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92 Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

bränsletyp

Totalt 7 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 32 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Bränslestatistiken baseras på uppgifter från dels ett urval av industriarbetsställen dels en totalundersökning av el-, gas- och värmeverk. De uppgifter som baseras på ett urval av industriarbetsställen är ungefärliga värden på grund av den slumpmässiga osäkerheten. Bränslestatistiken omfattar industriarbetsställen (SNI 10-37) med minst 10 anställda och en bränsleförbrukning på mer än 325 toe (ton oljeekvivalenter) och dessutom totalundersöks el-, gas- och värmeverk (SNI 40) samt naturgasanvändningen. För utförligare information hänvisas till respektive års Beskrivning av statistiken.
1 000 toe = 41,87 TJ
näringsgren SNI92
Nuvarande databasserie finns från 1992 då en genomgripande SNI-kodförändring gjordes. SNI 2002, som infördes 2005 i den kvartalsvisa bränslestatistiken, påverkade inte branschindelningarna då dessa redovisas på grov nivå.
Branschen: Stenkolsprod, kärnbränsle; kemisk industri är exklusive petroleumraffinaderier.
Branscher skall inte aggregeras om de innehåller såväl totaler som däravposter.
bränsletyp
eldningsolja nr 1
Bränsletyp - eldningsolja nr 1
1 000 kubikmeter = 35,82 TJ
eldningsolja nr 2-6
Bränsletyp - eldningsolja nr 2-5
1 000 kubikmeter = 38,10 TJ
stenkol
Bränsletyp - stenkol
1 000 ton = 27,21 TJ
koks
Bränsletyp - koks
1 000 ton = 28,05 TJ
trädbränslen, avlutar, tall-, beckolja, bioolja, sopor, torv
Bränsletyp - trädbränsle, avlutar o.dyl
1 000 toe = 41,87 TJ
naturgas
Bränsletyp - naturgas
1 milj. kubikmeter = 43,74 TJ
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-26
Kontakt
Markus Adlöv, SCB
+46 010-479 61 37
markus.adlov@scb.se

Enhet
Bränsleförbrukning, terajoule (TJ):
Terajoule (TJ)
Referenstid
Bränsleförbrukning, terajoule (TJ):
Kalenderkvartal
Datatyp
Bränsleförbrukning, terajoule (TJ):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Bränsleförbrukning, terajoule (TJ):
Nej
Säsongsrensad
Bränsleförbrukning, terajoule (TJ):
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0106C0