Statistikdatabasen
Bränsleförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, el-, gas- och värmeverk efter näringsgren SNI 92 och bränsletyp. Urvalsundersökning, se fotnoter. Kvartal 1992K1 - 2001K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92 Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

bränsletyp

Totalt 7 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Bränslestatistiken baseras delvis på uppgifter från ett urval av industriarbetsställen och talen i tabellerna är ungefärliga värden på grund av den slumpmässiga osäkerheten. Bränslestatistiken omfattar ett urval av ca 1800 objekt med minst 10 anställda och gasstatistiken ca 10 objekt också med minst 10 anställda. Företag med mer än 325 toe (ton oljeekvivalenter) i den årliga undersökningen av industrins energianvändning totalundersöks. Från övriga företag i den årliga undersökningen dras ett statifierat urval (OSU). Gruppen el-, gas- och värmeverk totalundersöks.
näringsgren SNI92
Branscher skall inte aggregeras om de innehåller såväl totaler som däravposter.
bränsletyp
eldningsolja nr 1
1 kubikmeter = 0,85 toe
eldningsolja nr 2-6
1 kubikmeter = 0,93 toe
stenkol
1 ton = 0,65 toe
koks
1 ton = 0,67 toe
propan, butan, lättbensin
Propan och butan - 1ton = 1,1 toe; lättbensin - 1 kubikmeter = 0,7029 toe
naturgas
1000 kubikmeter = 0,93 toe
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2002-06-13
Kontakt
Markus Adlöv, SCB
+46 010-479 61 37
markus.adlov@scb.se

Enhet
Bränsleförbrukning, 1000 toe:
1000 toe
Referenstid
Bränsleförbrukning, 1000 toe:
Kalenderkvartal
Datatyp
Bränsleförbrukning, 1000 toe:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Bränsleförbrukning, 1000 toe:
Nej
Säsongsrensad
Bränsleförbrukning, 1000 toe:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0106A1