Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Eltillförsel i Sverige efter produktionsslag. År 1986 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Susanne Enmalm, SCB
+46 010-479 69 63
Evelina Viklöf, SCB
+46 010-479 63 21
Ja
2023-10-12
Brutto:
GWh
Netto:
GWh
Egenanvändning:
GWh
Brutto:
År
Netto:
År
Egenanvändning:
År
Brutto:
Flöde
Netto:
Flöde
Egenanvändning:
Flöde
Brutto:
Nej
Netto:
Nej
Egenanvändning:
Nej
Brutto:
Nej
Netto:
Nej
Egenanvändning:
Nej
Statens energimyndighet
EN0105A1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listantotal tillförsel av el , vattenkraft , pumpkraft ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1986 , 1987 , 1988 ,

Valda 1 Totalt 37

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med år 2018 redovisas insamlade värden i stället för modellberäkning av egenförbrukning för pumpkraften. Med (..) menas att uppgiften inte är tillgänglig eller för osäker för att anges. Avrundningar kan medföra att summeringar i tabellen inte stämmer exakt mot andra tabeller. För vindkraften hämtas uppgifter från elcertifikatsystemets grunddata. För åren 2011–2021 hämtas uppgifter rörande solel från undersökningen Nätanslutna solcellsanläggningar (EN0123). Endast nätanslutna anläggningar är medräknade där en anläggning = en producerande enhet. Produktionsuppgiften för solel kan inte mätas nationellt utan skattas utifrån nätbolagens kända installerade effekt gånger 950 fullasttimmar. Från och med 2022 hämtas uppgifter för solelsproduktionen från den månatliga elstatistiken. Uppgifter om importen hämtas från Svenska Kraftnät.