Statistikdatabasen
Bygglov för nybyggnad, antal lägenheter i bostadshus och fritidshus efter region och hustyp. Kvartal 1996K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

hustyp

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 98 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Eftersläpning i rapporteringen gör att de senaste fyra kvartalens siffror är underskattade. Störst är underskattningen det senaste kvartalet, cirka 30 procent, medan eftersläpningen efter ett år är drygt 1 procent.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-21
Kontakt
Byggande och bebyggelse, SCB
- -
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Bygglov för nybyggnad, lägenheter:
antal
Datatyp
Bygglov för nybyggnad, lägenheter:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Bygglov för nybyggnad, lägenheter:
Nej
Säsongsrensad
Bygglov för nybyggnad, lägenheter:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0701A1