Statistikdatabasen
Fastighetstaxering för hyreshusenheter. Taxeringsenheter, bostads- och lokalvärden efter region och typkod. År 2006 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

typ av fastighet

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I och med fastighetstaxeringen för år 2016 har Skatteverket ändrat på två typkoder för hyreshusenheter. Före år 2016 hade typkoderna följande beteckningar ”320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder” och ”325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler”. Från och med år 2016 har de följande beteckningar ”320 Hyreshusenhet, bostäder” och ”325 Hyreshusenhet, lokaler”.
Detta innebär att de taxeringsenheter som tidigare har innehållit både bostäder och lokaler har flyttas till typkod ”321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler”.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-12-13
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsvärde för bostäder, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för lokaler, tkr:
tkr
Taxeringsvärde totalt, tkr:
tkr
Taxeringsenheter:
antal
Referenstid
Taxeringsvärde för bostäder, tkr:
1998
Taxeringsvärde för lokaler, tkr:
1998
Taxeringsvärde totalt, tkr:
1998
Taxeringsenheter:
1998
Datatyp
Taxeringsvärde för bostäder, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för lokaler, tkr:
Stock
Taxeringsvärde totalt, tkr:
Stock
Taxeringsenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsvärde för bostäder, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för lokaler, tkr:
Nej
Taxeringsvärde totalt, tkr:
Nej
Taxeringsenheter:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsvärde för bostäder, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för lokaler, tkr:
Nej
Taxeringsvärde totalt, tkr:
Nej
Taxeringsenheter:
Nej
Bastid
Taxeringsvärde för bostäder, tkr:
1998
Taxeringsvärde för lokaler, tkr:
1998
Taxeringsvärde totalt, tkr:
1998
Taxeringsenheter:
1998
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601Q5