Statistikdatabasen
Taxeringsenheter (typkod 110,120,121,122), totalt taxeringsvärde år 2013, totalt taxeringsvärde år 2014 samt vägd och ovägd förändring efter län och typkod. År 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

typ av fastighet

Totalt 5 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Taxeringsenheter , år, oregelb: 2014
Typkod ”122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad” är en ”ny” typkod från och med fastighetstaxeringen 2014. Dessa taxeringsenheter var tidigare kodade som typkod ”120 Lantbruksenhet, bebyggd”. Det fanns dock ett fåtal taxeringsenheter som vid 2013 års fastighetstaxering fick typkod 122. 2014 års förenklade fastighetstaxering avser lantbruksenheter.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-02-25
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsenheter:
antal
Totalt taxeringsvärde år 2013, mnkr:
miljoner kr
Totalt taxeringsvärde år 2014, mnkr:
miljoner kr
Vägd förändring mellan år 2013 och 2014:
förändringstal
Ovägd förändring mellan år 2013 och 2014:
förändringstal
Referenstid
Taxeringsenheter:
2014
Totalt taxeringsvärde år 2013, mnkr:
2014
Totalt taxeringsvärde år 2014, mnkr:
2014
Vägd förändring mellan år 2013 och 2014:
2013
Ovägd förändring mellan år 2013 och 2014:
2014
Datatyp
Taxeringsenheter:
Stock
Totalt taxeringsvärde år 2013, mnkr:
Stock
Totalt taxeringsvärde år 2014, mnkr:
Stock
Vägd förändring mellan år 2013 och 2014:
Stock
Ovägd förändring mellan år 2013 och 2014:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde år 2013, mnkr:
Nej
Totalt taxeringsvärde år 2014, mnkr:
Nej
Vägd förändring mellan år 2013 och 2014:
Nej
Ovägd förändring mellan år 2013 och 2014:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde år 2013, mnkr:
Nej
Totalt taxeringsvärde år 2014, mnkr:
Nej
Vägd förändring mellan år 2013 och 2014:
Nej
Ovägd förändring mellan år 2013 och 2014:
Nej
Bastid
Taxeringsenheter:
2014
Totalt taxeringsvärde år 2013, mnkr:
2014
Totalt taxeringsvärde år 2014, mnkr:
2014
Vägd förändring mellan år 2013 och 2014:
2013
Ovägd förändring mellan år 2013 och 2014:
2014
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000006