Statistikdatabasen
Ägare/ägarandelar (med ägarandel minst 1procent) till taxeringsenheter med skogsareal (typkod 110,113,120,122) ägda av fysiska personer efter län och ägarens kön. År 1998, 2005, 2008, 2011, 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid redovisning av antal ägare/ägarandelar räknas samtliga ägare per taxeringsenhet med ägarandel minst 1 procent. I de fall samma ägare är ägare till flera taxeringsenheter räknas det en ägare/ägarandel för varje taxeringsenhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-02-25
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Ägarandelar till taxeringsenheter med skogsareal:
antal
Referenstid
Ägarandelar till taxeringsenheter med skogsareal:
2005
Datatyp
Ägarandelar till taxeringsenheter med skogsareal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Ägarandelar till taxeringsenheter med skogsareal:
Nej
Säsongsrensad
Ägarandelar till taxeringsenheter med skogsareal:
Nej
Bastid
Ägarandelar till taxeringsenheter med skogsareal:
2005
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601K5