Statistikdatabasen
Ägare/ägarandelar (med ägarandel minst 1procent) till taxeringsenheter med skogsareal (typkod 110,113,120,122) ägda av fysiska personer efter skogsarealklass, ägarens kön och ålder. År 1998, 2005, 2008, 2011, 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

skogsarealklass

Totalt 6 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid redovisning av antal ägare/ägarandelar räknas samtliga ägare per taxeringsenhet med ägarandel minst 1 procent. I de fall samma ägare är ägare till flera taxeringsenheter räknas det en ägare/ägarandel för varje taxeringsenhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-02-25
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Ägare till taxeringsenheter:
antal
Referenstid
Ägare till taxeringsenheter:
2005
Datatyp
Ägare till taxeringsenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Ägare till taxeringsenheter:
Nej
Säsongsrensad
Ägare till taxeringsenheter:
Nej
Bastid
Ägare till taxeringsenheter:
2005
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601L1