Statistikdatabasen
Taxeringsvärdeförändring för jämförbara lantbruksenheter för taxeringsåret jämfört med året före en taxering efter region. År 2008 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

typ av fastighet Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I denna tabell redovisas taxeringsvärdeförändringar för jämförbara taxeringsenheter. Detta innebär att bara de taxeringsenheter som finns för båda åren och som inte har förändrats ingår i redovisningen.
År avser det år som det har varit en allmän eller en förenklad fastighetstaxering för denna fastighetstyp.
Taxeringsvärdeförändringen redovisas som en kvot mellan taxeringsåret och året före. En kvot på t.ex. 1,156 innebär en procentuell uppgång med 15,6 procent för taxeringsenheten mellan taxeringsåret och året före taxeringen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-26
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal taxeringsenheter:
antal
Vägd förändring jämfört med året före:
kvot
Ovägd förändring jämfört med året före:
kvot
Referenstid
Antal taxeringsenheter:
2005
Vägd förändring jämfört med året före:
2005
Ovägd förändring jämfört med året före:
2005
Datatyp
Antal taxeringsenheter:
Stock
Vägd förändring jämfört med året före:
Stock
Ovägd förändring jämfört med året före:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal taxeringsenheter:
Nej
Vägd förändring jämfört med året före:
Nej
Ovägd förändring jämfört med året före:
Nej
Säsongsrensad
Antal taxeringsenheter:
Nej
Vägd förändring jämfört med året före:
Nej
Ovägd förändring jämfört med året före:
Nej
Bastid
Antal taxeringsenheter:
2005
Vägd förändring jämfört med året före:
2005
Ovägd förändring jämfört med året före:
2005
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000016S